Önceki Bloglar

Teleefondan nasıl Site Yapılır?

BirAZDAN

V12 BALIK TUT KOMUTU


komutlar/balıktut.js
const Discord = require('discord.js')
const client = new Discord.Client();
exports.conf = {
  enabled:false,
  guildOnly: false,
  aliases: [],
  permLevel: 0,
}

exports.help = {
  name: 'tut', 
  description: '',
  usage: ''
}
mcdksr.export.client.nah.calar.sin
exports.run = (client, message) => {
       message.channel.send('Balık tuttun balığı çekiyorsun.').then(message => {
  var baliklar = ['``Sazan tuttun!`` 🐟' ,'``Köpek balığı tuttun iyi para eder. Sat sat!`` :D' ,'``Uskumru tuttun!`` 🐟' ,'``Mezgit tuttun! Havyarıda var hee`` 🙂 🐟' ,'``Japon balığı tuttun yemeyi düşünmüyorsun herhalde?``' ,'``Hamsi tuttun!`` 🐟' ,'``Levrek tuttun!`` 🐟' ,'``Hiçbir şey tutamadın maalesef!`` 🗑️' ,'``Alabalık tuttun!`` 🐟' ,'``Maalesef balık oltadan kaçtı!`` 🗑️' ,'``İstavrit tuttun!`` 🐟'];
   var balik = baliklar[Math.floor(Math.random() * baliklar.length)];
      message.edit(`${balik}`);
 }); 
}
 Linkler:
Yedek Komut Linki:Yedek
Açıklama :
İzinsiz Çalmak Ve Paylaimak Yasaktır İzin Almak için
Discord: XEF | McdKsr#2700
Etiketler:
#v12starting

Discord Mute Komutu V12

DİSCORD.JSV12 STARTİNG

DİSCORD.JS V12

Gerekli modüller ms
KOMUTLAR/MUTE.JS
   
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
const Discord = require("discord.js");
const ms = require("ms");

exports.conf = {
  enabled:false,
 guildOnly: false,
  aliases: ["pa"],
  permLevel: 3,
}

exports.help = {
  name: 'mute', 
  description: 'McdKsrV12ye Çevrimiştir.',
  usage: 'Sahibi:wioenena.q#7387 '
}
exports.run = async function(client, message, args) {
 const kisi =
  message.mentions.members.first() ||
  message.guild.members.find(a => a.id == args[0]) ||
  message.guild.members.find(a => a.user.username == args[0]);
 if (!kisi)
  return message
   .reply("Bir kişi belirtin.\n`Doğru kullanım ?mute @kisi 1m`")
   .then(a => a.delete(10000));
 const sure = args[1]
 const sure2 = args[2]
 if(isNaN(sure) || !sure)
  return message
   .reply(
    "Süreyi düzgün girmelisin.\n```Süre örnekleri \n1 m = 1 dakika\n1 h = 1 saat \n1 s = 1 saniye```"
   )
   .then(a => a.delete(10000));
 if(!isNaN(sure2))
  return message
   .reply(
    "Süreyi düzgün girmelisin.\n```Süre örnekleri \n1 m = 1 dakika\n1 h = 1 saat \n1 s = 1 saniye```"
   )
   .then(a => a.delete(10000));
 if(!sure2)
   return message
   .reply(
    "Süreyi düzgün girmelisin.\n```Süre örnekleri \n1 m = 1 dakika\n1 h = 1 saat \n1 s = 1 saniye```"
   )
   .then(a => a.delete(10000));
 if(sure2.length>1)
   return message
   .reply(
    "Süreyi düzgün girmelisin.\n```Süre örnekleri \n1 m = 1 dakika\n1 h = 1 saat \n1 s = 1 saniye```"
   )
   .then(a => a.delete(10000));
 
 if (sure2.endsWith("h") || sure2.endsWith("s") || sure2.endsWith("m")) {
  if (!message.guild.roles.find(a => a.name == "muted")) {
   await message.guild.createRole({
    name: "muted",
    color: "black",
    permissions: []
   });
   const rol = message.guild.roles.find(a => a.name == "muted");
   const user = message.guild.members.get(kisi.id);
  
   message.guild.channels.filter(a=>a.type =='text').forEach((channel, id) => {
    let ch = message.guild.channels.get(id);
    ch.overwritePermissions(rol, {
     SEND_MESSAGES: false,
     ADD_REACTIONS: false
    });
   });
  
  }
  const user = message.guild.members.get(kisi.id);
  const rol = message.guild.roles.find(a => a.name == "muted");
  var x = "";
  if (sure2.includes("h")) x = "saat";
  if (sure2.includes("m")) x = "dakika";
  if (sure2.includes("s")) x = "saniye";

  user.addRole(rol);
  const embed = new Discord.RichEmbed()
   .setColor("#00FF03")
   .setThumbnail(message.guild.iconURL)
   .setDescription(
    `${kisi.user.username} ${
     message.author.username
    } Tarafından ${sure} ${x} susturuldu.`
   )
   .setTimestamp()
   .setFooter(`${client.user.username} Mute sistemi.`, message.guild.iconURL)
   .setThumbnail(kisi.user.avatarURL);
  message.channel.send(embed);
  setTimeout(function() {
   user.removeRole(rol);
   const embed = new Discord.RichEmbed()
    .setColor("#00FF03")
    .setTimestamp()
    .setDescription(
     `Hey, ${kisi.user.username} ${message.guild.name} Sunucusundaki susturulman açıldı.`
    )
    .setThumbnail(message.guild.iconURL)
    .setFooter(
     `${client.user.username} mute sistemi.`,
     client.user.avatarURL
    );
   user.send(embed);
  }, ms(sure+sure2));
 } else 
 return message
   .reply(
    "Süreyi düzgün girmelisin.\n```Süre örnekleri \n1 m = 1 dakika\n1 h = 1 saat \n1 s = 1 saniye```"
   )
   .then(a => a.delete(10000));
};

Discord V12


 Selam Arkadaşlar Botunuzu v12 ye geçirmeyle alakalı yollarımız var 1.si


Xir Dev. Teamdan Alıntıdır.

embed terimleri değiştirin discord.js eventini değiştirin aslında basit: const {MessageEmbed} = require('discord.js') böyle değiştirin, sonra embed kısımlarını editleyin const embedadı olayı artık yok sırf embed olacak const embed = new MessageEmbed() buda sadece bu kadardı. Ready.js için events/ready.js değil bot.js den çalıştırma yapacaksınız. Oda çok basit:

client.on('ready', async () => {
  client.appInfo = await client.fetchApplication();
 setInterval( async () => {
  client.appInfo = await client.fetchApplication();
 }, 60000);
 
 client.user.setActivity(`Ne Bileyim`, { type:"WATHING" })
 
 console.log("XDT Aktif!")
});
Olay tamamen budur :slight_smile: bunu bot.js ye ekleyin, şimdi ready.js yi yok edelim events/ready.js dosyasını silin; util/eventLoader.js den client.on('ready', () => reqEvent('ready')(client)); kısmını silin buda böyle bir işlemdi. Şimdi ayarlar.json dosyasını silelim;
client.ayarlar = {
 "token": ":)",
 "prefix": "!",
 "sahip": "407564231580581888"
}
bunu bot.js nin modüllerinin altına atalım. const ayarlar = require(../ayarlar.json); yerine: const ayarlar = (client.ayarlar); yazalım. client.login(ayarlar.token) i client.login(client.ayarlar.token) yapalım.
12:25
Message.js yi değiştirelim onuda:
module.exports = message => {
 let client = message.client;
 if (message.author.bot) return;
 if (!message.content.startsWith(client.ayarlar.prefix)) return;
 let command = message.content.split(" ")[0].slice(client.ayarlar.prefix.length);
 let params = message.content.split(" ").slice(1);
 let perms = client.elevation(message);
 let cmd;
 if (client.commands.has(command)) {
  cmd = client.commands.get(command);
 } else if (client.aliases.has(command)) {
  cmd = client.commands.get(client.aliases.get(command));
 }
 if (cmd) {
  if(cmd.conf.enabled == false) return message.reply("Bu kod şu anda bakımda veya kullanıma kapalı!")
  if (perms < cmd.conf.permLevel) return;
  cmd.run(client, message, params, perms);
 }
};
yapalım
discord:Slipknot
#1552 
12:26

Alıntıdır.Bunun Yanında Bütün Komutları Silmeniz Önerilir Yoksa Hata Alırsınız

:warning: Eğer yeni altyapı açmadıysanız gerek yok ama eğer yeni altyapı açtıysanız dediklerimi yapın; çünkü: hata verme ihtimali var 

PACKAGE.JSON HERŞEY VAR


{ "//1": "describes your app and its dependencies", "//2": "https://docs.npmjs.com/files/package.json", "//3": "updating this file will download and update your packages", "name": "infinity", "version": "0.0.1", "description": "A simple Node app built on Express, instantly up and running.", "main": "bot.js", "scripts": { "start": "node bot.js" }, "dependencies": { "express": "^4.17.1", "discord.js": "^11.5.1", "chalk": "^4.0.0", "moment": "^2.24.0", "jimp": "^0.10.1", "quick.db": "7.0.0-b21", "common-tags": "^1.8.0", "figlet": "^1.3.0", "parse-ms": "^2.0.0", "node-superfetch": "^0.1.10", "request-promise-native": "^1.0.8", "request": "^2.88.2", "weather-js": "^2.0.0", "math-expression-evaluator": "^1.2.22", "moment-duration-format": "^2.2.2", "discord.js-minesweeper": "^1.0.5", "discord.js-commando": "^0.10.0", "speedtest-net": "^2.1.0", "steam-provider": "^0.2.0", "cleverbot.io": "^1.0.4", "fortnitetracker-7days-stats": "^3.3.0", "generate-password": "^1.5.0", "ffmpeg": "^0.0.4", "ms": "^2.1.2", "dblapi.js": "^2.4.0", "opusscript": "^0.0.7", "google-tts-api": "^0.0.4", "user-instagram": "^2.0.8", "isgd": "^1.1.3", "g-image-search": "^1.0.2", "gifencoder": "^2.0.1", "node-google-translate-skidz": "^1.1.2", "superagent": "^5.2.2", "memejs": "^1.2.3", "discord-anti-spam": "^2.4.1", "coders.db": "^7.1.8", "discord-anti-spam-tr": "^0.7.4", "snekfetch": "^4.0.4", "simple-youtube-api": "^5.2.1", "ytdl-core": "^2.1.1", "cpu-stat": "^2.0.1", "youtube-thumbnail": "^1.3.0", "youtube-search": "^1.1.4" }, "engines": { "node": "8.x" }, "repository": { "url": "https://glitch.com/edit/#!/infinity" }, "license": "MIT", "keywords": [ "infinity", "code", "bot" ] }

package.json

Çift Prefix JSclient.on("message", onr => { if (onr.channel.id !== "KANALID") { //buraya o kanalın ID'si yazılacak. return; } if (onr.author.id === onr.guild.ownerID) return; if (onr.attachments.size < 1) { onr.delete(); } });

bot.js ye